Koronavírus / COVID-19 a dojčenie

Koronavírus / COVID-19 je akútne vírusové ochorenie dýchacích ciest, ktorého liečba sa v súčasnosti zakladá len na poznatkoch o liečení podobných ochorení (SARS, MERS). V dnešných dňoch sa Európa stala epicentrom pandémie COVID-19. Nie je dostupná očkovacia látka ani účinná terapia. Aktuálne je testovaný liek Remdesivir, ktorý bol pôvodne vyvinutý proti vírusu Ebola a výsledky vyzerajú sľubne. Známy je však len jediný prípad, kedy bol liek podávaný aj dieťaťu infikovanému vírusom Ebola.

Nakoľko nie sú popísané prípady nakazenia COVID-19 u tehotných a dojčiacich žien, neexistujú vedecky podložené odporúčania.

Vzhľadom na výhody dojčenia a minimálnu možnosť prenosu respiračných vírusov materským mliekom odporúča UNICEF pokračovať v dojčení a zároveň dodržiavať všetky potrebné opatrenia. Okrem toho, ak matka ochorie, materským mliekom sa prenášajú protilátky, ktoré dieťa chránia.

Doteraz neboli popísané prípady, že by sa vírus SARS-CoV-2 nachádzal v materskom mlieku, preto sa nepredpokladá prenos dojčením. Prenos vírusu je kvapôčkovou infekciou (pri kašlaní, kýchaní a priamym kontaktom).

Dojčenie je dovolené!

Dojčiaca matka, ktorá má podozrenie alebo sa u nej potvrdilo ochorenie COVID-19 musí urobiť všetky opatrenia (nosenie rúška počas dojčenia, umývanie rúk pred a po kontakte s dieťaťom, čistenie kontaminovaných povrchov), aby zabránila prenosu ochorenia na dieťa a aby mohla ďalej dojčiť. Vychádza sa z predpokladu, že dieťa bolo v kontakte s matkou už predtým, počas inkubačnej doby (2-14 dní), preto nie je nutné prerušiť dojčenie. Dodržiava všetky preventívne opatrenia a zásady izolácie v domácom prostredí.

Ak pre zdravotný stav matky dojčenie nie je možné, odstriekava matka materské mlieko manuálne alebo odsávačkou. Dieťa je kŕmené odstriekaným materským mliekom alternatívnym spôsobom. Nevyhnutné je dodržiavať maximálnu hygienu tak pri odstriekavaní ako aj pri manipulácii s materským mliekom a pomôckami. Pomôcky na odstriekavanie je potrebné sterilizovať po každom použití. Keď sa zlepší stav matky, môže byť dieťa ďalej dojčené na prsníku.

Tehotenstvo a pôrod

Prenos infekcie z matky na dieťa prenatálne je nepravdepodobný (doteraz neboli v literatúre popísané prípady). Priebeh ochorenia u tehotnej ženy je podobný ako u osôb v rovnakom veku a zdravotnom stave. Avšak v niektorých prípadoch infekcie SARS a MERS bol častejší výskyt predčasného pôrodu.

Prenos nákazy na dieťa počas pôrodu (prechodom pôrodnými cestami) nie je celkom jasný. Tiež nie je potvrdené, či operačný pôrod sekciou znižuje riziko prenosu ochorenia na dieťa. Odporúča sa jednoznačne individuálny prístup a plánovanie pôrodu spolu s matkou/otcom.

Pri pôrode je dôležité, či sa jedná o podozrenie na nákazu koronavírusom alebo o potvrdené ochorenie COVID-19.

Ak sa potvrdí ochorenie u matky, je nevyhnutné dieťa prechodne izolovať a čo najskôr testovať na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Starostlivosť o dieťa preberá až do výsledkov testov zdravotnícky personál a otec dieťaťa.

V prípade, že sa ochorenie potvrdí aj u dieťaťa, môže byť izolované spolu s matkou a ošetrované v systéme rooming-in. V opačnom prípade je nevyhnutné v izolácii pokračovať.

Z hľadiska podpory výlučného dojčenia a spustenia laktácie sa zdôrazňuje včasný nepretržitý kontakt skin to skin s dieťaťom, starostlivosť o dieťa v systéme rooming-in a zabezpečenie emocionálnej podpory matky pri pôrode.

Q&A Svetovej zdravotníckej organizácie.

Zdravotníci a profesionálne laktačné konzultantky musia poskytovať starostlivosť aj tehotným ženám a dojčiacim matkám, ktoré sa ochorením nakazili alebo boli v kontakte s infikovanou osobou a sú v karanténe. V starostlivosti o tehotné ženy a dojčiace matky dodržiavajú odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR, Svetovej zdravotníckej organizácie  a Centre for Desease Control (CDC).

V mimoriadnych situáciách ako je táto, odporúčame našim profesionálnym laktačným konzultantkám realizovať poradenstvo telefonicky, prostredníctvom webových stránok, sociálnych médií alebo videohovorov.

Banky ženského-materského mlieka a SARS-CoV-2

Podľa dostupných informácií o iných koronavírusoch sa predpokladá, že vírus SARS CoV-2 je možné zničiť pasterizáciou. Chýbajú však spoľahlivé údaje.

Európska asociácia mliečnych bánk (EMBA) odporúča doplniť v dotazníkoch, ktoré sa používajú pri skríningu darkýň materského mlieka, aj otázky týkajúce sa prípadných rizík:

  • pobyt alebo tranzit v rizikovej krajine v uplynulých 14 dňoch
  • kontakt s osobou, u ktorej sa potvrdilo ochorenie COVID-19
  • kontakt s osobou zo zdravotníckého zariadenia, ktorá prišla do kontaktu s inou osobou nakazenou COVID-19
  • pobyt v zariadení, kde sa potvrdila nákaza SARS-CoV-2

U darkýň, ktoré majú príznaky ochorenia COVID-19 alebo spadajú do rizikovej skupiny je nevyhnutné dočasne pozastaviť príjem materského mlieka na 2 týždne, urobiť test na SARS-CoV-2 a s darovaním pokračovať až keď budú výsledky negatívne.

V bankách ženského-materského mlieka je nevyhnutné dodržiavať prísne hygienické opatrenia týkajúce sa zberu, manipulácie a uskladnenia materského mlieka.

Zdroje:

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Breastfeeding and Respiratory Antivirals: Coronavirus and Influenza

Pregnancy & Breastfeeding Information about Coronavirus Disease 2019

Interim Considerations for Infection Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Inpatient Obstetric Healthcare Settings

Coronavirus disease (COVID-19) outbreak