1. – 4. Modul

AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA

Rozhodnutím MZ SR Číslo: S02193-2019-OZdV-12 sme získali právo uskutočňovať akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania v zdravotníckych povolania sestra, pôrodná asistentka a lekár: „Príprava profesionálneho laktačného konzultanta.“ Celkový rozsah akreditovaného študijného programu 1. – 4. modul je 90 hodín (24 kreditov).

Podmienkou pre prihlásenie na kurz je mať absolvované zdravotnícke vzdelanie (sestra, pôrodná asistentka alebo lekár) a v posledných 5 rokoch pred prihlásením sa na kurz 1000 hodín klinickej praxe v oblasti podpory laktácie a dojčenia v zdravotníckom zariadení, ambulancii alebo v komunite.

Poplatok za kompletný akreditovaný študijný program 1. – 4. modul je 650 €

Absolvovaním kompletného študijného programu získate komplexný prehľad o problematike dojčenia.

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania „Príprava profesionálneho laktačného konzultanta“ realizujeme každoročne od októbra do júna formou interaktívneho kurzu. Kompletný študijný program 1. – 4.modul je nutné absolvovať v priebehu 12 mesiacov.

Vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár, spolu s informáciami o spracúvaní osobných údajov (GDPR) a prílohami  zašlite poštou na adresu Inštitútu pre podporu dojčenia, o.z. do 30. júna.

Akreditovaný študijný program 1. – 4. modul   2021/2022 Trenčín
1.modul
22. – 23. október 2021
26. – 27. november 2021
2.modul
Február 2022
3.modul
Marec 2022
4.modul
Jún 2022