1. – 4. modul

AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA

Rozhodnutím MZ SR číslo S13108-2024-OZV-4 sme opäť získali právo uskutočňovať akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania: „Príprava profesionálneho laktačného konzultanta.“ v zdravotníckych povolania sestra, pôrodná asistentka, lekár a od roku 2024 aj pre povolania fyzioterapeut a logopéd. Celkový rozsah akreditovaného študijného programu 1. – 4. modul je 90 hodín (24 kreditov).

Podmienkou pre prihlásenie na kurz je mať absolvované zdravotnícke vzdelanie (sestra, pôrodná asistentka alebo lekár) a v posledných 5 rokoch pred prihlásením sa na kurz 1000 hodín klinickej praxe v oblasti podpory laktácie a dojčenia v zdravotníckom zariadení, ambulancii alebo v komunite.

Poplatok za kompletný akreditovaný študijný program 1. – 4. modul je 650 €

Absolvovaním kompletného študijného programu získate komplexný prehľad o problematike dojčenia.

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania „Príprava profesionálneho laktačného konzultanta“ realizujeme každoročne od októbra do júna formou interaktívneho kurzu. Kompletný študijný program 1. – 4.modul je nutné absolvovať v priebehu 12 mesiacov.

Vyplnený prihlasovací formulár, potvrdenie o praxi v posledných 5 rokoch a GDPR formulár (informácie o spracúvaní osobných údajov) je potrebné poslať poštou na adresu IPD do 30. apríla 2024.

Akreditovaný študijný program 1. – 4. modul 2024/2025 v Trenčíne. Termíny kurzov: 

1.modul
25. – 26. október 2024
29. – 30. november 2024
2.modul
Február 2025
3.modul
Apríl 2025
4.modul
Jún 2025