Vzdelávanie

Aktívne sa podieľame na kontinuálnom vzdelávaní zdravotníckych profesionálov v oblasti dojčenia – organizujeme konferencie, kurzy, workshopy, semináre, vzdelávame v zdravotníckych zariadeniach a na univerzitách.

Naše vzdelávacie aktivity sú zaradené do medzinárodného systému vzdelávania laktačných konzultantov IBCLC a do kreditného systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa Vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z.z.  

Spolupracujeme s Akreditačnou radou Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME) a sme partnerom Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii SK SaPA.