Kontakt

Inštitút pre podporu dojčenia, o.z.
Jaseňová 1997/15
91441 Nemšová

IČO: 42 372 925
DIČ: 2024176352

Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 15613491/5200
IBAN: SK31 5200 0000 0000 1561 3491

Tel.číslo: +421 908 873 750       Email: info@institutdojcenia.eu