Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Ochrana Vašich osobných údajov je našou prioritou. Spracovávame výhradne a len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu činností a cieľov IPD, o.z.

Kto sme?

Inštitút pre podporu dojčenia, o.z. Adresa našej webovej stránky: https://institutdojcenia.eu.

Inštitút pre podporu dojčenia, o.z.
Jaseňová 1997/15
91441 Nemšová

IČO: 42 372 925
DIČ: 2024176352

Ktoré osobné údaje získavame a prečo?

Spracúvanie na základe súhlasu: Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vašim dobrovoľným súhlasom na účely spracúvania osobných údajov v informačnom systéme pre vzdelávanie (vedenie komplexnej agendy a realizácie povinností pri plnení práv a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy. Účel spracúvania je stanovený osobitnými zákonmi.

Spracúvanie na základe súhlasu: Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vašim dobrovoľným súhlasom na účely poskytovania laktačného poradenstva a to po dobu nevyhnutnú pre poskytnutie efektívneho poradenstva.Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Spracúvanie na základe súhlasu: Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vašim dobrovoľným súhlasom na účely registrácie v zozname profesionálnych laktačných konzultantiek IPD o.z. a to po dobu vykonávania profesionálneho laktačného poradenstva na základe platnosti Vášho certifikátu profesionálneho laktačného konzultanta IPD. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Spracúvanie na základe súhlasu: Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vašim dobrovoľným súhlasom na účely registrácie v zozname členov Inštitútu pre podporu dojčenia, o.z. a to po dobu trvania Vášho členstva v IPD o.z. na základe zaplatenia ročného členského poplatku.Vaše osobné údaje budú poskytnuté naším partnerom a organizáciám podporujúcim dojčenie.Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Spracúvanie na základe súhlasu: Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vašim dobrovoľným súhlasom na účely zasielania bezplatného newslettera, prostredníctvom ktorého Vás môžeme informovať o našich novinkách. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov: v súvislosti s našimi službami sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje a údaje Vašich zamestnancov na základe zmluvného vzťahu bez Vášho súhlasu. Osobné údaje získané od Vás vyplnením kontaktného formulára sú na účely predzmluvných vzťahov (informácia o vzdelávacej aktivite, laktačné a iné poradenstvo) a sme oprávnení spracúvať ich taktiež bez Vášho súhlasu.

Komentáre: keď zanechávate na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá: pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (odber newslettera, registrácia v zozname profesionálnych laktačných konzultantiek a v zozname členov IPD o.z., poskytovanie laktačného poradenstva, spracúvanie v informačnom systéme pre vzdelávanie) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely laktačného poradenstva sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov  sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov: máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie): sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie; namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť; osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o vymazanie IPD, o.z. neuplatňuje pokiaľ je spracúvanie potrebné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; na splnenie zákonnej povinnosti; na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely; na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť; ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenos osobných údajov: máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Súbory cookies

Prehlásenie o súboroch cookie (Cookie Policy): táto webstránka používa súbory cookie. Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Pre niektoré funkcie v rámci nášho webu používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad video vložené zo služby Youtube a prepojenia na túto službu, alebo prepojenia na iné sociálne média (ako sú Facebook, Google +, Twitter a pod.) Tieto prepojenia môžu obsahovať súbory cookie tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookie mali prečítať v zásadách používania súborov cookie (tzv. cookie policy) príslušnej tretej strany.

Cookies sú malé súbory čísel a písmen, ktoré internetové stránky alebo niekedy aj emailové správy umiestňujú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (mobilný telefón, tablet). Súbory cookie poskytujú nám ako prevádzkovateľovi webu pomocné informácie. Pre vás ako užívateľa to znamená, že súbory cookie zefektívňujú vašu používateľskú skúsenosť na našom webe. Cookies tiež zabezpečia, že vám budú poskytnuté relevantné informácie.

Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas vášho pripojenia. Súbory cookie si pamätajú typ používaného prehliadača alebo nastavenia, napríklad jazyk, ktoré ostávajú predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve webovej stránky

Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Na našich internetových stránkach využívame a vyhodnocujeme dva druhy cookies:

Cookies platné po dobu relácie („session cookies“), ktoré sú po každej návšteve našich stránok z vášho počítača, notebooku či mobilného zariadenia zmazané. Takéto súbory cookie pomáhajú webovej lokalite, aby si zapamätala informácie, keď prechádzate v rámci nášho webu zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie opätovne vypĺňať.

Trvalé cookies („persistent cookies“), ktoré sú uložené vo vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení aj keď opustíte náš web rôzne dlho, niektoré až po dobu 2 rokov (prípadne až do ich manuálneho vymazania vo vašom internetovom prehliadači). Tieto súbory cookie pomáhajú nášmu webu, aby si vás pamätal, keď sa vrátite ako návštevník, pričom vás neidentifikujú ako osobu.

Náš web môže využívať aplikáciu Google Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google. Táto služba slúži na monitorovanie a vytváranie štatistiky návštevnosti našich webových stránok. Google Analytics funguje na princípe ukladania súborov cookie. Pomocou takýchto súborov cookie máme prehľad o návštevnosti a používania nášho webu. Tieto dáta slúžia na skvalitnenie našich služieb.

Náš web ďalej môže využívať Hotjar, Google Tag Manager či iné služby na monitorovanie a vytváranie štatistík návštevnosti. Cez Google Tag môžu byť nasadené tagy, napríklad AdWords Remarketing tag, Conversion Linker tag, Facebook Pixel, Universal Analytics tag či iné.

Váš súhlas sa podľa vášho uváženia bude v prípade, že povolíte príslušné súbory cookie, vzťahovať na nasledovné súbory cookie. Svoj súhlas môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať odškrtnutím príslušných políčok v nastaveniach cookies kliknutím na ikonku ozubeného kolesa na stránke  alebo v nastaveniach svojho internetového prehliadača:

Funkčné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookie. Platná legislatíva umožňuje ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas. Tieto súbory cookie o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť nášho webu.

Preferenčné súbory cookie umožňujú webu zapamätať si informácie, ktoré môžu meniť spôsob, akým sa webová stránka správa alebo vyzerá.

Analytické a štatistické súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom anonymného zberu a hlásenia informácií.

Aké sú vaše možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies v internetovom prehliadači, ktorý používate?

Každý internetový prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookie. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že umožňujú ukladanie súborov cookie pre všetky webové servery (stránky). Nastavenia prehliadača je však možné zmeniť tak, že bude súbory cookie spracúvať rôznymi spôsobmi: používateľ pred každým uložením súboru cookie na počítači potvrdí alebo zamietne toto uloženie; používateľ si špecifikuje správanie súborov cookie na konkrétnych webových stránkach (napr. jeho obľúbených); používateľ úplne zakáže ukladanie súborov cookie na svojom počítači.

Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia súborov cookie v prehliadači, je potrebné ísť na stránky konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť súbory cookie, či už konkrétne, alebo všetky. Cookies sú užitočné, a prevádzkovateľ nášho webu ich nezneužíva na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho zariadenia vymazávať.

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia súborov cookie nie sú uchovávané v našich systémoch, ale len v internetovom prehliadači, ktorý na svojom zariadení (počítači, notebooku, smartfóne, tablete) používate na prehliadanie internetu. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Aké iné údaje o vás zbierame a vyhodnocujeme?

Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky www); informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača; informácie o Vašej aktivite

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s Vašou osobou, a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

S kým zdieľame Vaše údaje

Vaše údaje zdieľame výhradne s našimi partnermi a organizáciami, ktorí plne akceptujú medzinárodné zásady ochrany osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok k uvedenému dokumentu, použitiu vašich osobných údajov alebo uplatneniu práv opísaných v tomto dokumente nás kontaktujte e-mailom na info@institutdojcenia.eu alebo písomne na adrese nášho občianskeho združenia.