IPD Vzdelávanie Online

V rámci kontinuálneho vzdelávania profesionálnych laktačných konzultantiek ponúkame webináre, ktoré sú zamerané na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí o dojčení. Online vzdelávacie aktivity sú určené všetkým, ktorí podporujú dojčenie a majú záujem získať najnovšie poznatky o dojčení založené na vedeckých dôkazoch. Nie sú zahrnuté do kreditného systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa Vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z.z.

25.01.2021 Krátka uzdička a jej skutočný vplyv na dojčenie.

22.02.2021 Príprava na pôrod – inak!

26.04.2021 COVID-19: Dojčenie a podpora vzťahovej väzby v období pandémie.

18.05.2021 Breast & Co.

28.06.2021 Užívanie liekov v období dojčenia. (Zrušené. Nový termín 29.11.2021)

27.09.2021 Dokrmovať? Tak teda na prsníku a priateľsky k dojčeniu!

25.10.2021 Krátka uzdička a jej skutočný vplyv na dojčenie.

29.11.2021 Užívanie liekov v období dojčenia.

Poplatok za webinár:

  • Profesionálna laktačná konzultantka (1. – 4. Modul) a člen IPD, o.z. : ZADARMO
  • Profesionálna laktačná konzultantka (1. – 4. Modul) a nečlen IPD, o.z. :5€
  • Laktačná konzultantka (1. Modul), člen IPD, o.z. : 5€
  • Laktačná konzultantka (1. Modul), nečlen IPD, o.z. : 10€
  • Študenti : 5€
  • Ostatní : 15€

Na web-seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára. Poplatok za webinár je potrebné uhradiť na účet IPD. Po uhradení účastníckeho poplatku, najneskôr však 5 dní pred začiatkom webinára, Vám pošleme kompletné informácie a link pre prihlásenie.