IPD Vzdelávanie Online

V rámci kontinuálneho vzdelávania profesionálnych laktačných konzultantiek ponúkame webináre, ktoré sú zamerané na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí o dojčení.

Online vzdelávacie aktivity sú určené všetkým, ktorí podporujú dojčenie a majú záujem získať najnovšie poznatky o dojčení založené na vedeckých dôkazoch.

25.01.2021 Krátka uzdička a jej skutočný vplyv na dojčenie

22.02.2021 Príprava na pôrod – inak