IPD Vzdelávanie Online

V rámci kontinuálneho vzdelávania profesionálnych laktačných konzultantiek ponúkame webináre, ktoré sú zamerané na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí o dojčení. Online vzdelávacie aktivity sú určené všetkým, ktorí podporujú dojčenie a majú záujem získať najnovšie poznatky o dojčení založené na vedeckých dôkazoch. Nie sú zahrnuté do kreditného systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa Vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z.z.

Termíny a témy webinárov 2022:

18.03.2022 Dojčenie nezrelého novorodenca

15.06.2022 Gastroezofageálny reflux (GER) a dojčenie (Zmenený termín. Nový termín: marec 2023)

23.09.2022 Bezpečný spánok dieťaťa v období dojčenia (Guzmická Z.)

02.12.2022 Podpora dojčenia a práca PLK v komunite (Hanušová Z.)

Poplatok za webinár:

  • Profesionálna laktačná konzultantka (1. – 4. Modul) a člen IPD, o.z. : 5€
  • Certifikovaná laktačná konzultantka (1. Modul/ZK 3+1), člen IPD, o.z. : 5€
  • Laktačná konzultantka (1. Modul/ZK 3+1 / 1. – 4.modul), nečlen IPD, o.z. : 10€
  • Študenti : 5€
  • Ostatní : 15€

Na web-seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára. Poplatok za webinár je potrebné uhradiť na účet IPD najneskôr 7 dní pred termínom. Po uhradení účastníckeho poplatku, najneskôr však 3 dni pred začiatkom webinára, Vám pošleme kompletné informácie.