IPD Vzdelávanie Online

V rámci kontinuálneho vzdelávania profesionálnych laktačných konzultantiek ponúkame webináre, ktoré sú zamerané na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí o laktácii a dojčení. Online vzdelávacie aktivity sú určené všetkým, ktorí podporujú dojčenie a majú záujem získať najnovšie poznatky o laktácii a dojčení založené na vedeckých dôkazoch. Nie sú zahrnuté do kreditného systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa Vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z.z.

Termíny a témy webinárov 2024:

03. december 2024 17:00 – 18:30 Intuitívne dojčenie ako faktor úspešného dojčenia (Galková M)

Poplatok za webinár:

  • Profesionálna laktačná konzultantka (1. – 4. Modul) a člen IPD, o.z. : 5€
  • Certifikovaná laktačná konzultantka (1. Modul/ZK 3+1), člen IPD, o.z. : 5€
  • Laktačná konzultantka (1. Modul/ZK 3+1 / 1. – 4.modul), nečlen IPD, o.z. : 10€
  • Študenti : 5€
  • Ostatní : 15€

Na webinár sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára. Poplatok za webinár je potrebné uhradiť na účet IPD najneskôr 7 dní pred termínom. Po uhradení účastníckeho poplatku, najneskôr však 3 dni pred začiatkom webinára, Vám pošleme kompletné informácie.