Moderný manažment dojčenia

8-hodinový praktický seminár v zdravotníckom zariadení, priamo v priestoroch vášho oddelenia alebo kliniky, určený všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí poskytujú laktačné poradenstvo a starostlivosť o matku a dieťa v prvých dňoch po narodení.

Tematicky je seminár zameraný na aktualizáciu poznatkov o laktácii a dojčení, podporu dojčenia a vzťahovej väzby v prostredí kliniky a praktické riešenie problémov v iniciálnej fáze dojčenia.

Vychádza z odporúčaní SZO a UNICEF (2018): Protecting, promoting and supporting Breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised BABY-FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE a Štandardného postupu pre výkon prevencie: Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad Baby-Friendly Hospital  Initiative (BFHI) Ministerstva zdravotníctva SR (2019).

Pre zabezpečenie kontinuity vzdelávania o dojčení v tíme odporúčame, aby v boli na pracovisku 2 profesionálne laktačné konzultantky, ktoré majú absolvovaný akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania 1. – 4. modul.

Poplatok za 8-hodinový praktický seminár je 480 €.

Ohľadom termínu nás kontaktujte telefonicky alebo prostredníctvom Emailu: galkova@institutdojcenia.eu.