Inštitút pre podporu dojčenia, o.z.

Inštitút pre podporu dojčenia, o.z. je organizácia profesionálnych laktačných konzultantiek – sestier, pôrodných asistentiek a lekárov, ktorí poskytujú komplexné laktačné poradenstvo v starostlivosti o matku, dieťa a rodinu.

Sme členskou organizáciou  Európskej aliancie laktačných konzultantov (ELACTA), ktorá združuje organizácie profesionálnych laktačných konzultantov v rámci celej Európy.

Ako zástupca International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) na Slovensku propagujeme a presadzujeme vzdelávanie profesionálnych laktačných konzultantov v súlade s medzinárodnými odporúčaniami.

Členstvo v medzinárodných organizáciách – Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) a International Lactation Consultant Association (ILCA) nám umožňuje výmenu najnovších poznatkov a skúseností v oblasti laktácie a podpory dojčenia.

Spolupracujeme so Sekciou sestier pracujúcich v neonatológii SSSaPA, Iniciatívou pôrodných asistentiek Slovenska (IPA SK) a občianským združením Malíček, o.z.

Ciele

  • Poskytovať komplexné laktačné poradenstvo založené na najnovších poznatkoch a výsledkoch výskumov z oblasti laktácie a dojčenia.
  • Presadzovať a propagovať rolu profesionálnej laktačnej konzultantky.
  • Vytvárať priestor pre inovatívne vzdelávanie a kontinuálne prehlbovanie vedomostí o dojčení.

Vízia

  • Podporovať zdravie dojčením a poskytovaním profesionálneho laktačného poradenstva.

Misia

  • Chrániť a podporovať dojčenie zavedením najvyššieho štandardu pri získavaní poznatkov v oblasti dojčenia.

Vyhlásenie

IPD, o.z.  starostlivo zvažuje dary a sponzorstvá. Všetky vzdelávacie akcie sú v súlade s  Medzinárodným kódexom  marketingu náhrad materského mlieka a odporúčaniami IBFAN. U lektorov neexistuje konflikt záujmov ani prepojenie na farmaceutické firmy.

Informácie uvedené na stránke Inštitútu pre podporu dojčenia, o.z. sú zhrnutím najnovších poznatkov a vedeckých odporúčaní na danú tému. Nenahradia návštevu lekára ani iného špecialistu. Inštitút pre podporu dojčenia, o.z. nepreberá zodpovednosť za obsah informácií uvedených na iných webových stránkach v rámci prelinkovania.