E-learning BFHI

V spolupráci s odborníkmi Ministerstva zdravotníctva SR sme sa podieľali sme sa na príprave Štandardného postupu pre výkon prevencie: Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad Baby-Friendly Hospital  Initiative (BFHI) Ministerstva zdravotníctva SR (2019).

Súčasťou štandardného postupu MZ SR je aj E-learningové vzdelávanie BFHI , ktoré je určené všetkým, ktorí chcú  a podporujú dojčenie získavaním najnovších poznatkov založených na vedeckých dôkazoch.