Správna rada a lektori

Sme tím zdravotníckych profesionálov, profesionálnych laktačných konzultantiek s medzinárodným certifikátom IBCLC s niekoľkoročnou praxou v neonatológii a pediatrii doma i zahraničí. Spĺňame medzinárodné kritériá pre prípravu profesionálnych laktačných konzultantov.

Mgr. Michaela Galková, PhD. IBCLC galkova@institutdojcenia.eu.

Predseda správnej rady. Expert na laktáciu a dojčenie. Kinaesthetics Infant Handling. Frühkindliche Regulationstörungen.

MUDr. Dobišová Irena IBCLC dobisova@institutdojcenia.eu

 European Resuscitation Council Newborn Life-Support. Expert na laktáciu a dojčenie. Člen správnej rady.

MUDr. Andrea Dobiášová IBCLC dobiasova@institutdojcenia.eu

Pediater v súkromnej praxi. Klinická prax v zahraničí  (Rakúsko, Nemecko). Expert na laktáciu a dojčenie. Člen správnej rady.

doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD. matulnikova@institutdojcenia.eu

Vedecko-pedagogický pracovník. Člen správnej rady. 

 

Mgr. Anna Donovalová

Licencovaná pôrodná asistentka. Klinická prax na Slovensku i v zahraničí (Nemecko). Profesionálna laktačná konzultantka IPD. 

PhDr. Radoslava Cifríková, PhD., MPH. cifrikova@institutdojcenia.eu

Licencovaná pôrodná asistentka v klinickej a súkromnej praxi. Profesionálna laktačná konzultantka IPD. Pedagogický pracovník.