Supervízia

Pre zabezpečenie kvality poskytovaného poradenstva pri dojčení poskytujeme všetkým profesionálnym a certifikovaným laktačným konzultantkám IPD individuálnu a skupinovú supervíziu.

Výhody supervízie:

  • rozšírenie vedomostí o dojčení a materskom mlieku založených na najnovších vedeckých dôkazoch
  • zlepšenie odborných kompetencií a poradenských zručností
  • zvýšenie odborných kompetencií pri riešení individuálnych problémov pri dojčení
  • posilnenie vedomostí a istota v poradenstve pri dojčení

Aktívna účasť na hodinách supervízie sa započítava do kontinuálneho vzdelávania a je podmienkou pre opätovné získanie certifikátu PLK/CLK.

Poplatok za supervíziu:

  • profesionálne a certifikované laktačné konzultantky, člen IPD, o.z.: 5€
  • profesionálne a certifikované laktačné konzultantky, nečlen IPD, o.z: 10€

Na supervíziu sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára. Poplatok je potrebné uhradiť na účet IPD najneskôr 7 dní pred termínom. Po uhradení účastníckeho poplatku, najneskôr však 3 dni pred konaním supervízie Vám pošleme kompletné informácie pre prihlásenie.

Termíny individuálnej alebo skupinovej supervízie pre rok 2023:

  • 17. máj 2023 od 09.00 do 11.00
  • 30. jún 2023 od 09 do 11.00
  • 14. september 2023 od 09 do 11.00
  • 24. október 2023 od 09 do 11.00