Členstvo

Inštitút pre podporu dojčenia o.z. združuje a presadzuje záujmy profesionálnych laktačných  konzultantiek z celého Slovenska. Zastupuje laktačné konzultantky v organizáciách a odborných spoločnostiach SR, vo viacerých medzinárodných organizáciách a od roku 2015 aj v Európskej aliancii laktačných konzultantov (ELACTA).

Priame výhody členstva:

 • Posilnenie autority profesionálnej laktačnej konzultantky
 • Kontinuálne vzdelávanie v oblasti laktácie a dojčenia
 • Vedenie a usmerňovanie v laktačnom poradenstve v praxi (E-mentoring)
 • Členstvo v Európskej aliancii laktačných konzultantov (ELACTA)
 • Výmena informácií o podpore dojčenia v rámci jednotlivých členských organizácií ELACTA
 • Výhody pri účasti na vzdelávacích aktivitách organizovaných doma a v zahraničí
 • Spolupráca s medzinárodnými organizáciami profesionálnych laktačných konzultantov
 • Časopis Lactation&Breastfeeding (Laktation und Stillen) 4 x za rok v online verzii
 • Newsletter IPD o.z. 
 • Zdieľanie poznatkov v uzavretých skupinách na sociálnych sieťach
 • Propagačný a edukačný materiál o dojčení

Nepriame výhody členstva:

 • Propagácia práce profesionálnych laktačných konzultantiek
 • Propagácia dojčenia
 • Vytvorenie priestoru pre vzájomnú spoluprácu v rámci organizácie
 • Medzinárodná spolupráca

Ročný členský poplatok v organizácii je 10 €. Kópiu vyplneného prihlasovacieho formulára a GDPR zašlite na adresu office@institutdojcenia.eu.

„Zoberte si od nás čo potrebujete, aby ste dokázali poskytovať čo najlepšiu podporu v dojčení!“