Svetový (Európsky) týždeň dojčenia 1. – 7. október

Podporujeme dojčenie pre zdravšiu planétu!

40. týždeň v roku oslavujeme spoločne s krajinami Európy Svetový (Európsky) týždeň dojčenia, ktorý každoročne vyhlasuje Svetová aliancia pre podporu dojčenia (WABA).

V roku 2020 sa zdôrazňuje pozitívny vplyv dojčenia na životné prostredie a nevyhnutnosť chrániť, propagovať a podporovať dojčenie pre zdravie planéty. Téma súvisí s 3. oblasťou kampane: Ciele udržateľného rozvoja (SDGs 2030), ktorá poukazuje na vzťah medzi dojčením a životným prostredím. Klimatické zmeny a zhoršovanie životného prostredia patria k najnaliehavejším výzvam, ktorým dnes náš svet čelí.

Svetová aliancia na podporu dojčenia zdôrazňuje nevyhnutnosť spolupráce jednotlivých sektorov v oblastiach ochrany životného prostredia. Význam výlučného dojčenia v prvých šiestich mesiacoch života dieťaťa, ako aj výživy dojčiat a malých detí v ranom veku je súčasťou globálnych stratégií, ktoré schválila Rada EÚ. Dokument z roku 2019 „Green Feeding Europe“ je spoločným úsilím viacerých organizácií, ktorých cieľom je zapojiť Strany zelených v celej Európe, aby zohľadnili vo svojich environmentálnych programoch odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie o výžive dojčiat a malých detí (IYCF). Dokument opisuje optimálne postupy stravovania dojčiat a malých detí, ktoré chránia zdravie dojčiat, malých detí, ich matiek a životné prostredie našej planéty. Obsahuje opatrenia, ktoré by mali byť  zahrnuté do politiky a programov každej európskej krajiny.

Naším cieľom je informovať o vzťahu medzi dojčením a životným prostredím a presadzovať dojčenie ako inteligentné rozhodnutie pre zlepšenie zdravia ľudí a planéty.