NÁJSŤ LAKTAČNÚ KONZULTANTKU

Hľadáte profesionálnu laktačnú konzultantku z radov zdravotníkov?

V zozname rozdelenom podľa miesta pôsobenia si môžete vybrať profesionálnu laktačnú konzultantku IPD, ktorá získala vedomosti o laktácii a dojčení absolvovaním akreditovaného študijného programu MZ SR: Príprava profesionálneho laktačného konzultanta 1. – 4. modul. Poskytuje komplexné poradenstvo pri dojčení v starostlivosti o matku, dieťa a rodinu v zdravotníckom zariadení a/alebo domácom prostredí.

Zoznam profesionálnych laktačných konzultantiek IPD:

BANSKÁ BYSTRICA
Lacová Kristína (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: kristinalacova@centrum.sk
+421 949 667 719

MUDr. Minková Katarína (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: katarina.minkova@gmail.com
+421 908 916 815

BANSKÁ BYSTRICA, TAJOV
Mgr. Donovalová Anna (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: annaa.donovalova@gmail.com
+421 905 778 757

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Mgr. Vašíčková Soňa (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: sona.vasickova@svetzdravia.com
+421 904 917 305

BRATISLAVA
Mgr. Kaiserová Ľubica (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: kaiserova.l@gmail.com
+421 903 264 784

Mgr. Žišková Tatiana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: tanamikulova@gmail.com
+421 910 527 555

Bc. Danková  Zuzana (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: dankova.zuzana@gmail.com

Blahovcová Eva (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: evabla@zoznam.sk
+421 905 434 208

Mgr. Gálisová Beáta (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: beata.galisova@gmail.com
+421 903 252 208

MUDr. Dobišová Irena, IBCLC (1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: irena.dobisova@gmail.com
+421 915 713 876

Mgr. Macková Margita (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: gitka2510@gmail.com
+421 915 450 969

Strmisková Ľubica (PLK)(1. – 4.Modul)
Email: strmiskova.lubica@centrum.sk
+421 903 123 343

Bc. Krpalová Mračková Jana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: jkmrackova@gmail.com
+421 944 159 799

Mgr. Hariš Petra (PLK)(1. Modul)
Email: petra.harvankova@gmail.com
+421 944 568 034

Mgr. Sedlák Lucia (PLK)(1. Modul)
Email: rajnakovalucia@gmail.com
+421 902 715 023

Mgr. Kuzárová Alžbeta (PLK)(1. Modul)
Email: alzbeta.kuzarova@gmail.com
+421 918 067 923

Mgr. Korčoková Žofia (PLK)(1. Modul)
Email: zofiakorcokova88@gmail.com
+421 905 346 068

Bc. Mádelová Marta (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: marta.madelova@gmail.com
+421 908 478 467

BRATISLAVA, HRUBÁ BORŠA
Mgr. Otahalová Zuzana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: zuzana.otahalova@gmail.com
+421 918 812 094

BRATISLAVA, SENEC
Mgr. Králová Veronika (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: vkralova@gmail.com
+421 940 821 016

BRATISLAVA, VIEDEŇ
B.Ost. Jusko Janakova Zuzana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: zuzkij@gmail.com
+43 699 16 13 57 23

BRATISLAVA, ROVINKA
Mgr. Dideková Martina (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: didekova@centrum.sk
+421 904 142 505

BRATISLAVA, ŠAMORÍN
Mgr. Chmelková Veronika (PLK)(1. – 4.Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: laktkonzult@gmail.com
+421 948 589 190

BREZNO
Mgr. Uhrinová Janka (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: uhrinova@nspbr.sk
+421 902 452 707

BZINCE POD JAVORINOU, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, TRENČÍN
Mgr. Šimová Lenka (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: simovalenka.90@gmail.com
+421 908 437 733

BYTČA
Bc. Čičková Adriána (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: adrianaganova31@gmail.com
+421 904 253 037

MUDr. Calajová Daniela (PLK)(1. – 2. Modul)
Email: danka.calajova@azet.sk
+421 917 560 869

Mgr. Komačková Gabriela (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: gabriela.komackova@gmail.com
+421 911 291 153

DOLNÝ SMOKOVEC
Mgr. Hadidomová Mária (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: mariahadidomova@gmail.com
+421 944 325 899

DUNAJSKÁ STREDA
Mgr. Haramiaová Zuzana (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: haramiaova.z@gmail.com
+421 904 450 982

Mgr. Odlerová Erika (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: odlerovo@gmail.com
+421 904 328 861

Bc. Haverová Gabriela (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: gabriela.haverova@svetzdravia.com
+421 917 326 672

DUBNICA NAD VÁHOM, TRENČÍN
Mgr. Hanušová Zdenka (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA, IPASK
Email: hanusova.zdenka@gmail.com
+421 902 266 121

DUBNICA NAD VÁHOM, NEMŠOVÁ, ILAVA, PÚCHOV, TRENČÍN
Mgr. Galková Michaela PhD. IBCLC (1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: galkova@institutdojcenia.eu
+421 908 873 750

DUNAJSKÝ KLÁTOV
Dipl.s. Morvayová Iveta (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: iveta.morvayova@svetzdravia.com
+421 908 496 052

GALANTA
Vargová Kamila (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: vapeto@gmail.com
+421 908 729 874

MUDr. Hudeková Lenka (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: hudekova.lenka@gmail.com
+421 902 106 554

GALOVANY
Bc. Glončáková Nikola (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPASK
Email: gloncakova@alfamedica.sk
+421 911 183 968

GELNICA
Polláková Anna (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: annapollakova82@gmail.com
+421 917 220 656

GEMERSKÁ POLOMA
Bc. Matéová Antónia (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: antonia.mateova@svetzdravia.com
+421 907 173 723

HRADEC KRÁLOVÉ
Bc. Vašicová Renáta (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: koliacova.renata@seznam.cz
+420 603 701 417

Bc. Hýsková Klára (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: hyskova.klarka@seznam.cz
+420 723 996 072

HUMENNÉ
Mgr. Ficová Alena (PLK) (1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: alena.ficova@centrum.sk
+421 915 946 265

HUMENNÉ, STAKČÍN
Mgr. Sedláčková Iveta (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: sedlackova.i@azet.sk
+421 904 495 482

HORNÁ ŽDAŇA
Bc. Babiaková Martina (PLK) (1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: mbabiakova@azet.sk
+421 905 287 937

ILAVA
Mgr. Karasová Silvia (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: bielikova.silvia205@gmail.com
+421 904 132 947

KOMÁRNO
Baková Elvíra (PLK)(1. – 2. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: elvira.bakova@forlife.n.o.
+421 907 408 738

KOMÁRNO, ČALOVEC
Bc. Velschitz Flóra 
(PLK)(1. Modul)
Email: floraroli17@gmail.com
+421 915 272 180

KOŠICE
Bednárová Helena (PLK)(1. Modul)
Email: bednarovahelena@gmail.com
+421 908 836 725

Rezníková Monika (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: monikareznikova@gmail.com
+421 55 235 4222  +421 908 991 441

Mgr. Senčáková Jana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: jana.sencakova74@gmail.com
+421 918 853 473

MUDr. Stehlíková Michaela (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: michaela.m.stehlikova@gmail.com
+421 905 454 063

Mgr. Vargová Valéria (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: vargovavaleria67@gmail.com
+421 918 376 292

LEVICE
Bc. Guťanová Rút (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: rut.kere@gmail.com
+421 915 215 482

LEVOČA
Bc. Butvinová Zuzana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: zuzka.butvin@gmail.com
+421 908 269 785

LIPTOVSKÉ SLIAČE
Mgr. Štrbáková Zuzana (PLK)(1. Modul)
Email: zuzana.strbakova@azet.sk
+421 918 175 700

LITMANOVÁ, LIPANY, KEŽMAROK
Mrugová Anna (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPASK
+421 907 193 660

MARTIN
Bc. Kmeťová Lenka (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: lenka1kmetova@gmail.com
+421 902 212 393

Mgr. Maskálová Erika PhD. (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: maskalova1@jfmed.uniba.sk
+421 907 537 177

Mgr. Žukovičová Jana MPH. (PLK)(1. -4. Modul)
Email: zukovicova@gmail.com
+421 903 026 490

Bc. Vašíčková Eva (PLK)(1. Modul)
Email: evakubenova@hotmail.com

Mgr. Betušová Kristína (PLK)(1. Modul)
Email: cristiana1@post.sk

MICHALOVCE
Bc. Denhardtová Ivana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: ivana.denhardtova@svetzdravia.sk
+421 918 357 428

PhDr. Korpová Drahomíra (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPASK
Email: drahomirakorpova@centrum.sk
+421 907 020 550

PhDr. Soročinová Mária (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: maria.sorocinova@svetzdravia.com
+421 908 198 561

MUDr. Fiľková Erika (PLK)(1. – 3. Modul)
Email: erika.filkova@svetzdravia.com
+421 907 143 613

Bc. Berdáková Monika (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: berdakovadk@gmail.com
+421 918 215 256

MYJAVA
Mockovčiaková Jarmila (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: mockovciakova@gmail.com
+421 949 626 597

Mgr. Bc. Chodúrová Alžbeta (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: alzbeta.chodurova@gmail.com
+421 917 863 749

NITRA
Mgr. Abrmanová Barbora (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: abrmanova.barbora@gmail.com
+421 917 896 199

NITRA, ŠTITÁRE
Bc. Domošová Eva (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: domosovae@gmail.com
+421 949 298 097

NOVÁ ĽUBOVŇA
Mgr. Bondrová Martina (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: tokarcikovamartina@gmail.com
+421 911 587  587

Ešeková Andrea (PLK)(1. Modul)
+421 904 986 852

NOVÉ ZÁMKY, BÁNOV
MUDr. Malchová Eliška (PLK)(1. Modul)
Email: eliska.zilkova@gmail.com
+421 908 081 545

ORAVSKÉ VESELÉ
Bc. Lietavcová Gabriela (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: gabikaa.murinova@gmail.com
+421 917 117 642

PÚCHOV
MUDr. Petríková Ivana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: iva.struharnanska@gmail.com
+421 902 829 962

STARÁ ĽUBOVŇA
Mgr. Duračinská Terézia (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: t.duracinska@centrum.sk
+421 915 874 308

MUDr. Hrebíková Daniela (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: daniela.szalaiova@gmail.com
+421 915 540 949

PARTIZÁNSKE
Mgr. Cifríková Radoslava (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: cifrikova@gmail.com
+421 905 861 558; +421 905 797 534

Tomanová Daniela (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: danielatomanova0@gmail.com
+421 907 418 999

PIEŠŤANY
Mgr. Porubská Andrea (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: andrea.porubska2@gmail.com
+421 908 431 826

Mgr. Krempaská Lucia (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: lucia.kapolkova@gmail.com
+421 910 614 305

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Kotríková Mária (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: maria.kotrik@gmail.com
+421  908 703 213

POVAŽSKÉ PODHRADIE
Tománková Jarmila (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: jtomankova@azet.sk
+421  908 514 932

POPRAD
Mgr. Baltová Narcisa (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: narka.narka@seznam.cz
+421 911 171 169

Mgr. Krempaská Lucia (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: lucia.kapolkova@gmail.com
+421 910 614 305

POPRAD, ĽUBICA
Mgr. Gelatová Antónia (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: tonygelatka@gmail.com
+421 904 548 074

POPRAD, VEĽKÁ
Mgr. Pisarčíková Jana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: janapisar@gmail.com
+421 911 650 321

PREŠOV
Mgr. Haleková Oľga (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: olga.halekova@gmail.com
+421 940 989 850

Bc. Štofanková Tatiana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA, IPASK
Email: tatianastofanko@gmail.com
+421 911 374 942

Bc. Šarpatakyová Beáta (PLK)(1.Modul)
Email: b.sarpatakyova@zoznam.sk
+421 948 942 666

RAJEC
Bc. Hanuliaková Katarína (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: katherina5814@gmail.com
+421 903 715 128

REVÚCA
Weiszová Valéria (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: valikakoval@gmail.com
+421 907 205 019

RIMAVSKÁ SOBOTA
Bukviarová Katarína (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: k.bukviarova@gmail.com
+421 903 788 057

ROŽŇAVA
Bc. Gazdagová Nikoleta (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: nicol260973@azet.sk
+421 907 925 955

Phdr. PhD. Nemčoková Adriana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: nemcokova@azet.sk
+421 907 926 743

SEREĎ
Lehocká Erika (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: erika.lehocka@centrum.sk
+421 944 523 794

SKALICA
Mgr. Srholcová Mária (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: srholcovaa.m@gmail.com
+421 908 550 295

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Jasečková Terézia (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
+421 904 295 393

MUDr. Kačmárová Jana (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: jana.kacmarova@svetzdravia.com
+421 915 476 716

Mgr. Furmanová Anastázia (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPASK
Email: por.asist@gmail.com
+421 907 025 298

Blahutová Darina (PLK)(1. Modul)
Email: darka.blahutova@gmail.com
+421 918 238 360

Labancová Martina (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: m.hatalka@gmail.com
+421 948 556 087

STARÁ ĽUBOVŇA
Krajňáková Viera (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: krajka@centrum.sk
+421 911 972 105

MUDr. Mäsiarová Dana (PLK)(1. Modul)
Email: danka.masiarova@gmail.com
+421 901 795 451

MUDr. Hrebíková Daniela (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: daniela.szalaiova@gmail.com
+421 915 540 949

STUPAVA
Bc. Chandogová Jana (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: jana.chandogova@gmail.com
+421 903 745 705

ŠAĽA
Alföldyová Eleonóra (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: norika.alfoldy@gmail.com
+421 905 886 409

Malíková Jana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: janka.malik13@gmail.com
+421 908 800 343

TOMÁŠIKOVO
Smatanová Marta (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: marta.smatanova@svetzdravia.com
+421 905 816 099

TOPOĽČANY
Valterová Blanka (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: blanka.valterova@svetzdravia.com
+421 904 340 396

TRENČÍN
Mgr. Hromníková Zuzana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: sevcikova.zuzana1@gmail.com
+421 915 710 818

Mgr. Nemlahová Andrea (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: nemlahova.a@gmail.com
+421 911 049 361

Migašová Veronika (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: v.migasova@centrum.sk
+421 915 577 625

Mgr. Hrbáčiková Nikola (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: hrbacikova.n@gmail.com
+421 902 202 366

TREBIŠOV
Bc. Borščová Petronela (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: nela.mrazova@gmail.com
+421 907 206 735

TRNAVA
Mgr. Kittová Jana (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA, IPASK
Email: j.kittova@gmail.com
+421 908 117 249

TRSTENÁ
Bc. Hrubá Katarína (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: katka.hruboska@gmail.com
+421 918 973 005

VIEDEŇ
Ďurina Renáta MSc., IBCLC (1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: durina@institutdojcenia.eu

VRANOV NAD TOPĽOU – BENKOVCE
Mgr. Cichá Darina (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: darina.cicha@svetzdravia.com
+421 907 666 046

ZVOLEN
Mgr. Kucejová Anna (PLK)(1. Modul)
Email: anna.kucejova@pobox.sk
+421 902 685 121

ŽILINA, KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Bc. Sýkorová Monika (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: monickasykorova@gmail.com
+421 948 388 812

ŽILINA
Štrocholcová Helena (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: helastr@gmail.com
+421 904 485 186

Bc. Bezdeda Silvia (PLK)(1. Modul)
Email: bezdeda.s@gmail.com
+421 908 227 845

Bc. Kostková Zuzana (PLK)(1. – 4. Modul)
Email: bernatkovazuzana@gmail.com
+421 911 386 577

Dis. Martinek Alexandra (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: alexandramartinek.lp@gmail.com
+421 944 415 786

MUDr.  Dobiašová Andrea (PLK)(1. – 4. Modul)
Člen: IPD, ELACTA
Email: ad.andreadobias@gmail.com
+421 944 402 982