NÁJSŤ LAKTAČNÚ KONZULTANTKU

V Inštitúte pre podporu dojčenia, o.z. máte možnosť vybrať si zo zoznamu laktačných konzultantiek:

  1. Profesionálnu laktačnú konzultantku IPD, o.z., ktorá ma zdravotnícke vzdelanie, prax v starostlivosti o matku a dieťa (sestra, pôrodná asistentka, lekár) a vedomosti o laktácii a dojčení získala absolvovaním akreditovaného študijného programu: Príprava profesionálneho laktačného konzultanta (1. – 4. modul)
  2. Certifikovanú laktačnú konzultantku IPD, o.z., ktorá absolvovala Základný kurz o dojčení 3+1 a získala všetky informácie potrebné pre poskytovanie poradenstva pri dojčení v komunite.