Podporujeme dojčenie v krízovej situácii na Ukrajine

S veľkými obavami a napätím sledujeme situáciu na Ukrajine. Predovšetkým myslíme na matky s deťmi, ktoré v tejto krízovej situácii potrebujú pomoc. V akútnych krízových situáciách sú predovšetkým dojčatá a malé deti vystavené riziku podvýživy. Dojčenie a materské mlieko je teda pre nich životne dôležité.

Preto u nás v Inštitúte pre podporu dojčenia:

Napriek všetkému je z hľadiska podpory dojčenia v akútnej krízovej situácii  potrebné:

  • veriť, že matka je pripravená dojčiť aj v strese. V situácii ako je táto môže byť u matky prechodne oslabený oxytocínový reflex. Opakovaným dojčením sa však hladina oxytocínu zvyšuje, čo nielen stimuluje uvoľňovanie materského mlieka ale aj znižuje stresovú reakciu matky na hormonálnej úrovni.
  • zabezpečiť matke dostatočnú výživu a podmienky aby mohla dojčiť
  • odporúčať odložiť odstavenie dieťaťa od dojčenia na neskôr. V prípade, že matka práve odstavuje svoje dieťa od dojčenia je vhodné s týmto počkať a radšej častým prikladaním k prsníku či ručným odstriekavaním prsníkov znova stimulovať tvorbu materského mlieka. Prechodne môže byť potrebné zabezpečiť výživu dieťaťa buď darovaným ženským mliekom alebo mliečnou formulou.
  • vyvarovať sa praktikám a činnostiam, ktoré negatívne ovplyvňujú dojčenie. Snaha pomôcť zvládnuť situáciu vedie často krát k bezdôvodnému rozdávaniu mliečnych formúl a fliaš s cumľom. Nedovoľme, aby firmy vyrábajúce náhrady materského mlieka zneužili situáciu a tieto voľne distribuovali, podporujme dodržiavanie Kódexu marketingu náhrad materského mlieka.
  • využívať produkty, ktoré poskytuje a rozdeľuje organizácia UNICEF prostredníctvom svojich koordinačných miest
  • podporovať matku v laktácii /relaktácii a dojčení. Pomôckou nám môžu byť rôzne materiály o dojčení preložené do ukrajinčiny, poľštiny alebo ruštiny.
  • uvedomiť si, že podávaním umelej mliečnej formuly sa znižuje množstvo materského mlieka u matky a zároveň zvyšuje riziko ochorenia dieťaťa – či už v dôsledku nedostatočnej hygieny pri príprave náhradnej výživy alebo nedostatkom informácií o jej používaní.

 V akútnej krízovej situácii je materské mlieko často jediným zdrojom zdravotne nezávadnej výživy dieťaťa a ak podporíme matku pri dojčení, pomôžeme celej rodine.