Európsky týždeň dojčenia 2023

02. – 08. október 2023

DOJČENIE V ZAMESTNANÍ – VYTVÁRAJEME PODMIENKY AJ PRE PRACUJÚCICH RODIČOV!

Európsky týždeň dojčenia 2023 je zameraný na podporu dojčenia na pracovisku a vytváranie vhodných podmienok pre zamestnané dojčiace ženy/rodičov.

WHO odporúča výlučne dojčiť do 6.mesiaca života dieťaťa a ďalej do 2 rokov a dlhšie, tak ako to vyhovuje matke a dieťaťu. Na Slovensku majú dojčiace ženy možnosť využiť po materskej tzv. rodičovskú dovolenku, kedy môžu naďalej dojčiť bez obmedzení. Čo však v prípade, keď sa dojčiaca žena – matka musí vrátiť do práce? Môže svoje dieťa buď dojčiť počas prestávok na dojčenie alebo si starostlivo naplánovať kedy a ako bude MM odstriekavať. Prestávky na dojčenie v pracovnej dobe upravuje §170 Zákonníka práce:
  • Matke, ktorá dojčí svoje dieťa, je zamestnávateľ povinný poskytnúť okrem prestávok v práci osobitné prestávky na dojčenie.
  • Matke, ktorá pracuje po určený týždenný pracovný čas, patria na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky na dojčenie a v ďalších šiestich mesiacoch jedna polhodinová prestávka na dojčenie za zmenu. Tieto prestávky možno zlúčiť a poskytnúť na začiatku alebo na konci pracovnej zmeny.
  • Ak pracuje po kratší pracovný čas, ale aspoň polovicu určeného týždenného pracovného času, patrí jej len jedna polhodinová prestávka na dojčenie, a to na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku.
  • Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času ženy a poskytuje sa za ne náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku. (Zákon č.311/2001 Z.z.)
A aby to všetko dojčiaca žena zvládla, potrebuje pomoc partnera, rodiny no a samozrejme podporu zo strany zamestnávateľa a celej spoločnosti. A práve o tom je Európsky týždeň dojčenia 2023 .

Edukačný film (35 min) – DOJČENIE V PRVÝCH DŇOCH po pôrode, ktorý je určený zdravotníkom, dojčiacim ženám/rodinám a všetkým, ktorým záleží na dojčení si môžete teraz zakúpiť za výhodnú cenu 130€. Objednávky vybavuje: office@institutdojcenia.eu

DOJČENIE V PRVÝCH DŇOCH po pôrode (Náhľad)