Základný kurz o dojčení 3+1 (32 hodín)

4-dňový (3+1 deň) interaktívny kurz o dojčení pre všetkých, ktorí majú záujem poskytovať laktačné poradenstvo v domácom prostredí a komunite, ale nespĺňajú kritériá pre prihlásenie na akreditovaný študijný program 1.-4.modul.

Kurz je určený nielen fyzioterapeutom, logopédom, psychológom, farmaceutom, výživovým a spánkovým poradcom, zdravotníckym asistentom a laborantom ale aj dulám a matkám, ktoré majú záujem pomáhať a radiť iným matkám pri dojčení.  Spĺňa medzinárodné odporúčania pre vzdelávanie laktačných poradkýň, ktoré chcú chrániť a podporovať dojčenie v komunite.

Absolvovaním kurzu získate prehľad a vedomosti pre poskytovanie laktačného poradenstva, mentora z lektorov IPD a možnosť stať sa členom IPD, o.z.

V Základnom kurze sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť pre efektívne poradenstvo pri dojčení:

Témy:

  • Zloženie materského mlieka, fyziológia laktácie a dojčenia
  • Správne priloženie k prsníku, efektívne satie a polohy pri dojčení
  • Bonding a podpora vzájomnej interakcie matka – dieťa
  • Dojčenie v prvých dňoch po narodení
  • Podpora dojčenia v období šestonedelia
  • Špecifické situácie pro dojčení
  • Najčastejšie problémy pri dojčení
  • Odstriekavanie, manipulácia a uskladnenie materského mlieka
  • Dokrmovanie „priateľské k dojčeniu“

Záverečné hodnotenie: Test. Kazuistika.

Poplatok: 200€.

Termín: 01. – 02. – 03. február 2022 a 04. máj 2022

Svoju účasť na kurze potvrdíte vyplnením prihlasovacieho formulára a uhradením poplatku na účet IPD, o.z. do 15. januára 2022.