Vzdelávanie

 
VZDELÁVANIE – KURZY – SEMINÁRE

Inštitút pre podporu dojčenia ponúka vzdelávacie aktivity o dojčení pre všetkých zdravotníckych profesionálov (sestry, pôrodné asistentky, lekárov), ktoré vychádzajú zo smerníc Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) a UNICEF.

Obsah teoretických poznatkov je v súlade s iniciatívou BFHI a zodpovedá medzinárodným požiadavkám pre vzdelávanie laktačných konzultantov (IBCLC – International Board Certified Lactation Consultant).

Všetky kurzy sú zaradené do systému medzinárodného vzdelávania laktačných konzultantov IBCLC a do kreditného systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa Vyhlášky MZ SR č.366/2005 Z.z.