S nami v Dámskom klube RTVS

Naše profesionálne laktačné konzultantky sa okrem poradenstva pri dojčení venujú aj svojej profesii – pôrodnej asistencii, ošetrovateľskej alebo medicínskej starostlivosti. Aj preto je naše poradenstvo pri dojčení komplexné, s ohľadom na individuálny zdravotný stav matky a dieťaťa.

O pôrode, príprave na pôrod a dojčenie hovorila v Dámskom klube RTVS naša profesionálna laktačná konzultantka, pôrodná asistentka Mgr. Hanušová Zdenka. Pozrite si ju v zázname od minúty 11:25.

S Karin Majtánovou v Dámskom klube RTVS.