Odstriekavanie kolostra pred pôrodom

Autori: Galková M. Maskálová E. Lektori Inštitútu pre podporu dojčenia.

V snahe zabezpečiť dieťaťu najlepší štart do života je nevyhnutné podporovať výlučné dojčenie od narodenia. V niektorých situáciách to platí obzvlášť: u matiek s cukrovkou (Diabetes mellitus) v tehotenstve, u detí s potvrdeným Downovým syndrómom,  ochorením srdca, rázštepom pery či narodených predčasne. 

Matky s polycystickým ochorením vaječníkov, nedostatočne vyvinutými prsníkmi alebo po operačnom pôrode sú ohrozené oneskorenou alebo nedostatočnou tvorbou materského mlieka. Preto aj pri pôrode cisárskym rezom a/alebo nevyhnutnom plánovanom predčasnom ukončení tehotenstva odporúčame odstriekavať  kolostrum buď krátko pred pôrodom alebo priamo v pôrodnej sále.

Prečo odstriekavame kolostrum (mledzivo)?

Kolostrum je tekutina, ktorá sa v prsníku matky vytvára od 16. týždňa tehotenstva a počas prvých dní po pôrode. Vďaka vysokému obsahu betakaroténu je žlté a hustejšie, pretože obsahuje živé bunky. Má viac bielkovín ale menej cukrov a tukov. Je plné energie, bohaté na vitamíny A, E a minerály. Vysoký obsah sekrečného imunoglobulínu IgA, laktoferínu a buniek imunity (makrofágy, lymfocyty, granulocyty) chránia novorodenca pred infekciou. Epidermálny rastový faktor urýchľuje dozrievanie čreva novorodenca a tým zabraňuje prieniku alergénov a choroboplodných baktérií. Kolostrum stabilizuje hladinu cukru v krvi dieťaťa, podporuje vytváranie zdravého mikrobiómu a napomáha vylučovaniu prvej stolice – smolky. Jeho množstvo je v prvý deň po pôrode rôzne: 2ml – 20ml, pričom celkový objem závisí od frekvencie dojčenia.

Hlavná úloha kolostra nie je nutričná, ale imunologická, trofická a laxatívna.

Novorodenci matiek s cukrovkou (Diabetes mellitus) majú vysoké riziko nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémie), predovšetkým v prvej hodine po narodení. Starostlivosť o dieťa diabetickej matky po narodení je obsahom odborného usmernenia Neonatologickej sekcie SPS, kde je zdôraznená potreba včasného dojčenia/kŕmenia dieťaťa. Adekvátnu výživu dieťaťa je potrebné zabezpečiť dojčením alebo podávaním materského mlieka (odstriekaného ideálne ešte pred pôrodom).  Čerstvo odstriekané kolostrum vďaka enzýmom, ktoré obsahuje dokáže najlepšie stabilizovať hladinu cukru v krvi dieťaťa.

Odstriekavať kolostrum pred pôrodom odporúčame matke s cukrovkou (Diabetes mellitus I. a II. typu, Gestačný diabetes mellitus  – GDM); s polycystickým ochorením vaječníkov a hypopláziou prsníkov. Tiež ak je prenatálne potvrdený u dieťaťa rázštep pery, ochorenie srdca, Downov syndróm alebo Intrauterinná rastová retardácia plodu (IUGR).

Naopak neodporúčame odstriekavať kolostrum ak matka v tehotenstve krvácala, má riziko predčasného pôrodu, vcestnú placentu (Placenta praevia), inkompetenciu krčka maternice (v minulosti) alebo cerclage (zošitie) krčka maternice.

Pri plánovanom pôrode sekciou a/alebo pred nevyhnutným plánovaným predčasným ukončením tehotenstva môžeme odstriekavať kolostrum buď krátko pred pôrodom alebo priamo v pôrodnej sále.

Kedy a ako kolostrum odstriekavať?

V uvedených indikovaných prípadoch, po predchádzajúcej oxytocínovej masáži prsníkov (Plata Rueda) odporúčame začať s manuálnym odstriekavaním kolostra (rukou) ku koncu tehotenstva, od 37. gestačného týždňa dieťaťa 1 – 2x denne 3 – 5 minút každý prsník.

Ako manipulujeme a uskladňujeme odstriekané materské mlieko?

Získané kolostrum sa zbiera do malých striekačiek (1-5ml), pohárikov alebo vreciek určených na skladovanie materského mlieka. Do jednej nádoby možno pridávať schladené odstriekané kolostrum za 24 hodín. Uzavreté striekačky/nádoby je potrebné označiť (meno, dátum, čas odstriekania) a uskladniť  v mrazničke. V deň pôrodu vložíme označené striekačky s kolostrom do jedného uzatvárateľného vrecka a prinesiete zmrazené v chladiacom boxe/taške  so sebou do nemocnice.

Skladovanie:

  • pri izbovej teplote 4 – 6 hodín
  • v chladničke (v zadnej časti) 72 hodín (3 dni)
  • rozmrazené spotrebovať do 24 hodín (Nesmie sa znova zmraziť.

Pri odstriekavaní a manipulácii s materským mliekom starostlivo dodržiavame hygienické opatrenia.

Prenatálne odstriekavanie kolostra je ako téma obsahom nášho vzdelávania profesionálnych laktačných konzultantiek. Profesionálna laktačná konzultantka IPD Vám poradí ako a kedy kolostrum odstriekavať. Odporúčame však informovať sa pred pôrodom, či zdravotnícke zariadenie, kde budete rodiť môže použiť v domácom prostredí odstriekané kolostrum. V každom prípade však môžete využiť čas tesne pred plánovaným pôrodom na odstriekanie kolostra a požiadať o uskladnenie na novorodeneckom oddelení.

Odstriekavanie kolostra pred pôrodom znižuje riziko dokrmovania dieťaťa formulou a deti, ktoré sú od narodenia výlučne dojčené sú dojčené dlhšie!

Zdroje:

1. Arnold, L.D.W. Human Milk in the NICU. Policy into Practice. Jones and Bartlett. 2010.

2. Wight, N.E. ABM Clinical Protocol #1:Guidelines for Glucose Monitoring andTreatment of Hypoglycemia in Term
and Late Preterm Neonates, 2021.

3. Chertok, I. Raz, I. Shoham, I. Effects of early breastfeeding on neonatal glucose levels of term infants born to women with gestational diabetes. J Hum Nutr Diet. 2009.

4. Forster, D.A. Moorhead, A.M. Jacobs, S.E. Advising women with diabetes in pregnancy to express breastmilk in late pregnancy (Diabetes and Antenatal Milk Expressing [DAME]). 2017.

5. Lawrence, R. Lawrence. Breatsfeeding; A Guide for the Medical Profession. 2016.

6. Europäisches Institut für Stillen und Laktation. Präpartale Kolostrum-Gewinnung bei Schwangeren mit Diabetes mellitus. 2017.