Čo by sme mali vedieť o očkovaní proti COVID – 19?

Distribúcia prvých vakcín proti ochoreniu COVID-19 je spojená s otázkami, na ktoré je potrebné dojčiacim matkám a tehotným ženám odpovedať. Je dôležité zdôrazniť, že informácie prichádzajú postupne, distribúcia vakcín prebieha lokálne a schvaľovanie  sa riadi regulačnými procesmi na národnej úrovni.

Čo hovoria o očkovaní dojčiacich matiek a tehotných žien odborníci?

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL): Európska lieková agentúra (EMA) odporučila udelenie podmienečnej registrácie pre prvú vakcínu na prevenciu ochorenia COVID-19: Comirnaty. Vakcína spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť, účinnosť a kvalitu vakcín platné v Európskej únii.

Podľa Amerického združenia pôrodníkov a gynekológov (The American College of Obstetricians and Gynecologists) je možné vakcínu proti COVID-19 podať aj dojčiacim matkám, ktoré spĺňajú kritériá pre očkovanie stanovené poradným výborom ACIP (The Advisory Committee on Immunization Practices). Každá žena – matka, ktorá premýšľa o očkovaní by mala dostať všetky dostupné informácie o bezpečnosti a pôsobení vakcíny. A hoci dojčiace ženy neboli zahrnuté do klinických štúdií, nie je dôvod brániť im, ak sa chcú dať zaočkovať. Výhody z očkovania proti COVID-19 prevyšujú riziká. Prípadné vedľajšie účinky očkovania sú súčasťou reakcie tela na vakcínu a tvorbu protilátok ako ochrana pred ochorením COVID-19.

Academy of Breastfeeding Medicine (ABM) vo svojom stanovisku uvádza, že nie sú k dispozícii výsledky klinických štúdií o použití vakcíny u dojčiacich matiek a tehotných žien. Napriek tomu je možné ich zaočkovať. Mnoho z nich totiž patrí do kategórie zdravotníckych pracovníkov. Riziká a výhody očkovania by mali konzultovať so  zdravotníckym profesionálom. Rozhodnutie tehotnej ženy závisí predovšetkým od rozšírenia vírusu v komunite,  účinnosti a bezpečnosti vakcíny a závažnosti ochorenia matky (vrátane ich účinkov na prenatálne dieťa a novorodenca).

Odborníci z Infant Risk Center z Texasu veria, že  hoci dojčiace matky a tehotné ženy neboli zahrnuté do štúdií, riziká spojené s očkovaním budú pravdepodobne nízke a že vakcíny proti COVID-19 budú pravdepodobne celkom bezpečné pre dojčiace matky a ich deti.

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) tvrdí, že  inaktivované vírusové vakcíny podávané dojčiacej žene nemajú  vplyv na bezpečnosť dojčenia pre matku a jej dieťa. Neovplyvňujú množstvo a vylučovanie materského mlieka. Empirické údaje poukazujú na to, že ochorenie COVID-19 môže spôsobiť u tehotných žien zvýšené riziko závažných komplikácií, ktoré majú za následok prijatie na jednotke intenzívnej starostlivosti. Okrem toho existuje isté riziko predčasného pôrodu.

Ako pôsobí vakcína v organizme?

Vakcína mRNA (Comirnaty, ) nie je živou vírusovou vakcínou, nevstupuje do jadra bunky a nemení ľudskú DNA. Nemôže teda spôsobiť  genetické zmeny. Je vyrobená z lipidových častíc, ktoré obsahujú mRNA. Po aplikácii do svalu sú tieto absorbované svalovými bunkami, ktoré produkujú proteín stimulujúci imunitnú odpoveď organizmu. Tak chráni pred ochorením COVID-19. mRNA z vakcíny nezostáva v ľudskom tele, po krátkom čase sa rozpadne. Je nepravdepodobné, že by lipidové častice obsahujúce mRNA počas laktácie prenikli do materského mlieka. Ak by sa tak stalo, dieťa ich strávi a nebudú mať žiadny biologický účinok.

V súvislosti s očkovaním proti COVID-19 sa odporúča pokračovať v dojčení bez obmedzenia!

Inštitút pre podporu dojčenia: Profesionálna laktačná konzultantka je zdravotnícky pracovník, ktorý patrí do rizikovej skupiny a mala by byť očkovaná proti ochoreniu COVID-19 v prvej línii. Ak je tehotná alebo dojčiaca matka, má právo rozhodnúť sa na základe všetkých dostupných informácii, ktoré o očkovaní existujú. V prípade, že sa dojčiaca matka alebo tehotná žena aj napriek dostupným informáciám a odporúčaniam rozhodne očkovanie odmietnuť, je našou úlohou jej rozhodnutie akceptovať a zdôrazniť význam všetkých preventívnych opatrení.

Zdroje:

Academy of Breastfeeding Medicine

The American College of Obstetricians and Gynecologists

Infant Risk Center (IRC) Texas Tech University Health Sciences Center

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení CDC

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení CDC