Členská rada

Členskú radu tvoria zdravotnícki pracovníci, profesionálne laktačné konzultantky IPD, ktoré sa aktívne podieľajú na činnosti a aktivitách združenia Inštitútu pre podporu dojčenia.

hanusova@institutdojcenia.eu
lacova@institutdojcenia.eu
pollakova@institutdojcenia.eu

Mgr. et Bc. Zdenka Hanušová

Pôrodná asistentka v súkromnej praxi; Psychofyzická príprava na pôrod;Starostlivosť o matku a dieťa v popôrodnom období;Pedagogický pracovník.

Kristína Lacová

Pôrodná asistentka II.GPK FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica; Psychofyzická príprava na pôrod; Rebozo techniky.

Anna Polláková

Neonatologická sestra špecialistka, Neonatologické oddelenie UNLP Košice

simova@institutdojcenia.eu
stofankova@institutdojcenia.eu

Mgr. Lenka Šimová

Neonatologická sestra, Neonatologická klinika FN Trenčín

 

Bc. Tatiana Štofanková

Pôrodná asistentka Centrum Venuša. Príprava na pôrod a dojčenie; Rebozo techniky; Popôrodná starostlivosť o matku a dieťa doma.