Členská rada

Členskú radu tvoria zdravotnícki pracovníci, profesionálne laktačné konzultantky IPD, ktoré sa aktívne podieľajú na činnosti a aktivitách združenia Inštitútu pre podporu dojčenia.

Mgr. et Bc. Zdenka Hanušová

Pôrodná asistentka v súkromnej praxi; Psychofyzická príprava na pôrod;Starostlivosť o matku a dieťa v popôrodnom období;Pedagogický pracovník.

Kristína Lacová

Pôrodná asistentka II.GPK FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica; Psychofyzická príprava na pôrod; Rebozzo techniky.

Anna Polláková

Neonatologická sestra špecialistka, Neonatologické oddelenie UNLP Košice

Bc. Veronika Salicová

Pôrodná asistentka Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín.

Mgr. Lenka Šimová

Neonatologická sestra, Neonatologická klinika FN Trenčín