Blog

Využitie osteopatie pri problémoch pri dojčení

Publikované

Bolesť pri dojčení, poranené bradavky a nepriberanie dieťaťa na hmotnosti nemusí byť vždy spôsobené len krátkou uzdičkou, ako sa zvyčajne nesprávne interpretuje. Efektívne dojčenie závisí od schopnosti koordinovaného satia, dýchania a prehĺtania dieťaťa. Z anatomického hľadiska k tomu novorodenec potrebuje 6 z 12 hlavových nervov, 22 lebečných kostí spojených v 34 sutúrach a 60 svalov […]

Blog

Materské mlieko a mikrobióm dojčených detí

Publikované

Normálna počiatočná baktériová kolonizácia tráviaceho traktu sa považuje za dôležitý proces, ktorým sa od prvých minút začína novorodenec prispôsobovať vonkajšiemu prostrediu. Baktériová kolonizácia čreva novorodenca sa považuje za kritický krok, ktorý určuje prirodzený metabolický a imunologický vývin tráviaceho traktu a z neho vyplývajúci krátkodobý i dlhodobý zdravotný stav jedinca. Súhrn všetkých mikroorganizmov osídľujúcich organizmus používame […]

Blog

Čo by sme mali vedieť o očkovaní proti COVID – 19?

Publikované

Distribúcia prvých vakcín proti ochoreniu COVID-19 je spojená s otázkami, na ktoré je potrebné dojčiacim matkám a tehotným ženám odpovedať. Je dôležité zdôrazniť, že informácie prichádzajú postupne, distribúcia vakcín prebieha lokálne a schvaľovanie  sa riadi regulačnými procesmi na národnej úrovni. Čo hovoria o očkovaní dojčiacich matiek a tehotných žien odborníci? Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL): Európska […]

Blog

Koronavírus / COVID-19 a dojčenie

Publikované

Koronavírus / COVID-19 je akútne vírusové ochorenie dýchacích ciest, ktorého liečba sa v súčasnosti zakladá len na poznatkoch o liečení podobných ochorení (SARS, MERS). V dnešných dňoch sa Európa stala epicentrom pandémie COVID-19. Nie je dostupná očkovacia látka ani účinná terapia. Aktuálne je testovaný liek Remdesivir, ktorý bol pôvodne vyvinutý proti vírusu Ebola a výsledky […]

Blog

Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI)

Publikované

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) a UNICEF spustila v roku 1991 iniciatívu „Nemocnice priateľské k deťom“ – Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI), ktorá implementáciou „10 krokov k úspešnému dojčeniu“ motivuje zdravotnícke zariadenia k podpore a ochrane dojčenia. „10 krokov k úspešnému dojčeniu“ predstavuje zmenu v prístupe v starostlivosti o matku a dieťa v prenatálnom, perinatálnom a postnatálnom období. Revidovaný štandard SZO a UNICEF (2018): Protecting, promoting and supporting Breastfeeding in facilities […]